V roce 1994 založila Taneční škola SALTA i sportovní klub, ve kterém se vybrané dětské a juniorské páry věnují standardním a latinskoamerickým tancům na soutěžní úrovni. Klub se může pochlubit úspěchy v podobě účasti již několika juniorských párů na Mistrovství České republiky.

Pro různé kulturní události, jako jsou například plesy, každoročně nacvičují žáci sportovního klubu skupinové vystoupení, takzvané předtančení, které je pěkným slavnostním zahájením.

Kromě předtančení je také možné domluvit se na tanečních ukázkách jako zpestření různých společenských akcí.

 

Sportovní klub je finančně podporován z:

  1. Dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky – Program Můj klub.
  2. Dotací města Benešov.